บริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

บริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วมากโดยเฉพาะในยุค 5g ที่กำลังจะมาถึงนี้ เราทุกคนต่างใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงาน หากไม่สามารถบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพได้ ก็จะทำงานไม่ได้ทันตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพได้

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมวิธีการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาฝากกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการนอนหลับ การนอนหลับต้องให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มืดสนิท ไม่มีเสียงเพลงรบกวน ทั้งนี้ควรจะนอนในช่วงเวลา 4 ทุ่มจนถึงตีสอง เพราะจะตรงกับนาฬิกาชีวิตคือจะมีการหลั่งเมลาโทนินและ Growth Hormone ในช่วงกลางคืน ที่จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายและช่วยในการฟื้นฟูกำลังให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวัน ถ้าคุณภาพการนอนหลับไม่ดี อารมณ์จะไม่แจ่มใสและไม่มีสมาธิบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำหนดเวลาในการเข้าอินเทอร์เน็ต หรือการเปิดรับโทรศัพท์มือถือเป็นช่วงเวลา เพื่อให้การทำงานของคุณมีสมาธิอยู่เสมอ หากมีการเช็ค email ก็ควรจะเป็นเฉพาะเรื่องงาน ไม่ควรจะใช้เวลากับการเล่น Instagram หรือ Facebook ในเวลางาน รวมถึงไม่ควรตอบไลน์บ่อย ๆ เพราะจะทำให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับการคุย ทำให้ไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้เต็มที่

3. ให้เวลากับการออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อให้ร่างกายหลั่งสารสำคัญและฮอร์โมนต่าง ๆ ออกมาปรับสมดุลของทุกอวัยวะให้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถทำงาน คิดและก็จดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือทำให้คุณแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจนต้องขอลางาน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณไปด้วยอย่างแน่นอน

4. มีการวางแผนงานที่ต้องทำในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอน หรือตื่นนอนตอนเช้า (เลือกตามที่แต่ละคนสะดวก) จะช่วยทำให้คุณมองเห็นแนวทางว่าวันนั้นควรจะให้เวลากับสิ่งใดที่ด่วนและสำคัญก่อน หากสิ่งใดไม่สำคัญ ควรจะมอบหมายใครทำแทน หรือต้องสั่งงานใครเพื่อการติดตามผลในวันหลังบ้าง เป็นต้น การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทหน้าที่การงานหลายด้านหรือเป็นผู้บริหาร

รวบรวมวิธีการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าวิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวไปทั้งสี่ข้อ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ สามารถปรับใช้ได้กับการทำงานทุกรูปแบบ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น ลดความเครียด เพราะสามารถแบ่งเวลาเหมาะสม งานต่างๆ จึงสำเร็จตามแผนที่วางไว้ได้ดีขึ้น และสามารถทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานได้มากกว่าเดิม