บริหารเวลาอย่างไรให้ธุระสำเร็จได้รอบด้าน

บริหารเวลาอย่างไรให้ธุระสำเร็จได้รอบด้าน

ในปัจจุบันกิจวัตรประจำวันของคนเรามีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางอาชีพตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ทั้งวัยเรียนและวัยทำงานต้องบริหารจัดการเวลาทำธุระต่าง ๆ ให้สำเร็จได้มากขึ้นในแต่ละวัน ในบทความนี้ เราจึงรวบรวมเทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการธุระได้รอบด้านมาฝากกัน ดังนี้

เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

1. พกสมุดเพื่อจดรายการที่ต้องทำและแยกไว้ให้เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น ธุระของครอบครัว การติดต่อธุรกิจ การทำธุรกรรมการเงิน ฯลฯ เมื่อแยกหัวข้อหลักได้แล้ว ก็ให้ใส่รายการหัวข้อย่อยลงไปตามลำดับความสำคัญก่อนหลังและความเร่งด่วน จะทำให้คุณมองภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำออกมาได้ดียิ่งขึ้น

2. เลือกช่วงเวลาและสถานที่ติดต่อธุระให้เหมาะสม เช่น ในช่วงวันจันทร์ตอนเช้า ธนาคารจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นและต้องรอคิวหลายชั่วโมง คุณจึงควรใช้บริการธนาคารออนไลน์ทางมือถือ หรือเปลี่ยนไปใช้บริการวันอังคารหรือวันพุธที่คนน้อยกว่าแทน หรืออาจเลือกสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านในวันที่คุณตั้งใจจะไปซื้อของใช้จำเป็นเข้าบ้านอยู่แล้วก็ได้

3. ซื้อสินค้าที่ใช้ประจำแบบแพ็คใหญ่มาตุนไว้สำหรับ 1-2 เดือน เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ ที่สำคัญ คือ ทำให้คุณลดความถี่ในการมาซื้อสินค้า ที่ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทาง หาที่จอดรถ และคอยคิวชำระเงิน โดยเฉพาะในช่วงต้นและปลายเดือนที่คนทั่วไปนิยมมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก

เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

4. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันมีหลายกิจกรรมที่ทำผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ เช่น ส่งอีเมลไปให้ลูกค้าแบบตั้งเวลาได้ ประชุมสายแบบกลุ่มกับทีมทำงานผ่านมือถือ ตั้งนาฬิกาปลุกนัดสำคัญกับลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีบริการจัดส่งสินค้าและเอกสารทางแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์ ทั้งแบบจ่ายรายครั้งและแบบแพ็กเกจรายเดือน ทำให้คุณประหยัดเวลา ไม่ต้องเผชิญปัญหารถติด จึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมาก

5. การใช้ระบบ GPS หรือ Google map ในโทรศัพท์มือถือสำหรับวางแผนการเดินทาง เพื่อเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดและรถติดน้อยที่สุด สำหรับการไปธุระที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำหนดสถานที่หลายแห่งให้ระบบ AI คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดได้ด้วย จึงทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกัน

จะเห็นได้ว่า การเทคนิคการจัดการธุระอย่างรอบด้านที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้การบริหารเวลาแต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเหลือเวลาพอที่จะไปทำกิจกรรมที่ชื่นชอบอื่น ๆ ได้อีกมาก