คิดจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เตรียมพร้อม ก่อนเดินทางทั่วโลก

ในช่วงปี 2020 การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่ว่าจะไปเยือนประเทศใดก็ตาม คุณจะต้องใส่ใจในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของไวรัสโควิด-19 คู่กับการเตรียมเรื่องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงมีของใช้ที่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอีกด้วย โดยรวมแล้ว ถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศในปีนี้ คุณต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ติดตามข่าวสารเรื่องโควิด : มีบางประเทศที่เริ่มกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวอีกครั้ง เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่อนุญาตให้ชาวไทยเข้าประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งคุณต้องศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจไปเที่ยว และเมื่อคุณกลับมาประเทศไทยแล้ว ยังอาจจะต้องถูกกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการด้วย ดังนั้นในขั้นตอนการวางแผนกำหนดวันท่องเที่ยวในปี 2020 นี้ คุณต้องติดตามข่าวสารและนโยบายที่เป็นทางการจากแต่ละประเทศด้วย

เตรียมเอกสารพาสปอร์ตให้พร้อม : พาสปอร์ตและเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และควรทำสำเนาไว้หลาย ๆ ชุดด้วย หากเกิดปัญหากระเป๋าสตางค์หาย หรือกระเป๋าเดินทางยังไม่ได้อยู่กับตัว คุณจะได้หยิบเอกสารแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือใด ๆ สถานที่ติดต่อที่สำคัญ คือ สถานกงสุลประจำประเทศนั้น ๆ ที่คุณต้องมีที่อยู่ไว้ เพื่อเดินทางไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สิ่งยืนยันการจองเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก ตลอดจนทัวร์ต่าง ๆ : เอกสารยืนยันการจองล่วงหน้า ไม่ว่า โรงแรมที่พัก เที่ยวบินขาไป-ขากลับหรือทริปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ต้องจองล่วงหน้า เพราะจำกัดจำนวนการเข้าชมหรือจำนวนรอบต่อวัน คุณควรที่จะทำสำเนาเอาไว้ 1-2 ชุด และเก็บรักษาเอกสารไว้กับตัวเป็นอย่างดีเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการสูญหายด้วย

ยาที่คุณใช้ประจำตัว : คุณต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศ ว่าคุณสามารถพกยาประจำตัวไปได้มากน้อยอย่างไร และต้องมีเอกสารยืนยันว่าเป็นยาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายใต้ใบสั่งยาจากแพทย์ด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อคุณเดินทางไปประเทศปลายทางและถูกตรวจค้นกระเป๋า ทั้งนี้ ยังรวมถึงพลาสเตอร์ยาและยาใส่แผลสด หากคุณเกิดอุบัติเหตุ เช่น ลื่นหกล้ม หรือสะดุดสิ่งกีดขวางในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว จะได้หยิบใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เงินสดในสกุลประเทศนั้น ๆ : การซื้อข้าวของเครื่องใช้ในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้น นอกจากการใช้บัตรเครดิตแล้ว คุณยังต้องมีเงินสดติดตัวไว้บ้าง เพราะคุณอาจจะต้องซื้อของในร้านค้าชุมชน แลกซื้อบัตรรถไฟฟ้า ซื้ออาหารและน้ำในระหว่างการเดินทางที่ห่างไกลตัวเมือง ซึ่งไม่ใช่ทุกร้านที่จะรับบัตรเครดิต คุณจึงต้องแลกเงินสดในสกุลของประเทศปลายทางไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถหยิบใช้ได้ทันที ประหยัดเวลาท่องเที่ยวไปได้อย่างมาก

การเดินทางไปต่างประเทศหรือท่องเที่ยวทั่วโลกนั้น คุณต้องเตรียมตัวหลายอย่าง และที่สำคัญ คือ การวางแผนที่ดี จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างราบรื่นและท่องเที่ยวได้ตามแผนที่วางไว้